kop4

Vergoedingen

Vergoedingen Basis GGZ en Specialistische GGZ

Contractering in 2016:

Ik heb geen contract met CZ-Ohra-Delta Loyd voor de specialistische GGZ . Ik adviseer u een restitutiepolis te nemen om toch de zorg vergoed te krijgen.

Voor alle andere zorgverzekeringen heb ik een contract afgelsoten voor de BGGZ en de SGGZ. Echter bij IZZ-IZA--Unive Cares-ZV UMC-VGZ Cares -Achmea-Zilveren kruis is het budget dat is toegekend erg laag voor 2016. ik kan hierdoor waarschijnlijk weinig nieuwe patienten met deze zorgverzekeraar in behandeling nemen.

 

Niet nagekomen afspraken en afmelding binnen 24 uur

Vanaf 1-1-2016 heb ik besloten dat de gereserveerde tijd bij niet nagekomen afspraken in rekening worden gebracht. Dit houdt in dat wanneer je binnen 24 uur de afspraak afzegt of wanneer je de afspraak vergeten bent, ik, zonder uitzonderingen, €35,- in rekening zal moeten brengen. Dit kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

DBC's in de Basis GGZ of Specialistische GGZ

U kunt worden behandeld in de  basis GGZ of de  specialistische GGZ. Uw huisarts zal een indicatie geven welke vorm van zorg voor u nodig is. De zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar mits ik hiermee een contract heb.

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De vergoeding geldt niet voor psychoanalyse en  per 1 januari 2012 ook niet voor aanpassingsstoornissen. Vanaf 2014 mag ik geen behandelingen aanbieden als het gaat om psychische klachten tgv een lichamelijke aandoening. Deze mogen alleen nog worden uitgevoerd in een ziekenhuis.

Ook in 2016 gaat de vergoeding van de geboden psychische hulp in de BGGZ en SGGZ af van uw eigen risico. 

Contactgegevens

M3 Psychologie
Mw. Drs. M.M.Meijerink
Gezondheidscentrum het Kruispunt
Meester de Wolfstraat 40
7548 AX Boekelo

M3psychologie op Facebook

 

 

 

 

 

© 2012 Chair-man.nl

Copyright 2011. Custom text here