kop4

Vergoedingen

Vergoedingen Basis GGZ en Specialistische GGZ

U kunt worden behandeld in de  basis GGZ of de  specialistische GGZ. Uw huisarts zal een indicatie geven welke vorm van zorg voor u nodig is. De zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar mits ik hiermee een contract heb.

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De vergoeding geldt niet voor psychoanalyse en ? per 1 januari 2012 ? ook niet voor aanpassingsstoornissen. Vanaf 2014 mag ik geen behandelingen aanbieden als het gaat om psychische klachten tgv een lichamelijke aandoening. Deze mogen alleen nog worden uitgevoerd in een ziekenhuis.

In 2014 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico ? 360 per jaar en wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen.

Ik heb met alle zorgverzerkaars een contract voor de basis GGZ. Echter is er een limiet gesteld aan de hoeveelheid behandelingen die ik mag uitvoeren. Het kan dus voorkomen dat ik u om deze reden niet in behandeling kan nemen.

LET OP:

Ik heb geen contract met CZ-Delta Lloyd-Ohra voor de specialistische GGZ.

Basis GGZ

Er zullen vier producten in de basis GGZ bestaan: deze producten worden getypeerd als kort (300 minuten), middel (500 minuten), intensief (700 minuten) en chronisch (moet nog worden bepaald). Deze vorm van hulp wordt geindiceerd als het gaat om lichte, niet complexe GGZ  problematiek of bij stabiele chronische GGZ problemen waarbij  ondersteuning ipv behandeling nodig is. 

Voor de specialistische GGZ wordt door de huisarts eerst vastgesteld of er een vermoeden van een psychische stoornis, de ernst, complexiteit, de risisco's en het verloop beloop van de klachen is.

Voor zowel de basis en specialistische GGZ wordt er met DBC's gewerkt: dat betekent Diagnose Behandel Combinatie. Dit betekent dat ik verplicht ben een classificatie adhv de DSM -V te stelle. Dit wordt door de zorgverzekeraars ook een diagnose genoemd.

Situatie in 2013:

Voor een tweedelijns behandeling door een psychotherapeut of een klinisch (neuro)psycholoog hebt u eveneens een verwijzing nodig van de (huis)arts. De vergoeding wordt geregeld via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) waarmee uw behandelaar de gegevens registreert en declareert.

Indien u 18 jaar of ouder bent, betaalt u een eigen bijdrage van ? 100 voor behandelingen tot 100 minuten en ? 200 voor behandelingen die langer duren dan 100 minuten. Indien u reeds in 2011 in behandeling was, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Als uw behandelaar in de loop van 2012 een vervolg-DBC opent omdat u op dat moment ??n jaar in behandeling bent, gaat u vanaf die datum de eigen bijdrage wel betalen. De maximale eigen bijdrage voor een tweedelijns behandeling bedraagt per persoon per jaar ? 200. Dat wil zeggen dat als meerdere personen uit ??n gezin in therapie zijn, de eigen bijdragen gestapeld worden. Gaat daar een eerstelijns psychologische behandeling of een internettherapie aan vooraf, dan moet u die eigen bijdragen daarbij optellen. Voor internettherapie geldt per 2012 een eigen bijdrage van ? 50.

Afzeggen binnen 24 uur / no show

Als u niet of niet tijdig afzegt voor een afspraak komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). Uw behandelaar zal u over de kosten daarvan bij de aanvang van de therapie nader informeren. Deze kosten bedragen 50,- per gemist gesprek waarbij u niet 24 uur vtv heeft afgemeld.

Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). U kunt daarnaast een melding doen via www.clientenrechten.nl.

Contactgegevens

M3 Psychologie
Mw. Drs. M.M.Meijerink
Gezondheidscentrum het Kruispunt
Meester de Wolfstraat 40
7548 AX Boekelo

M3psychologie op Facebook

 

 

 

 

 

© 2012 Chair-man.nl

Copyright 2011. Custom text here